postheadericon Jak zorganizować własne przedszkole?

Różnica w opłatach za przedszkole publiczne i prywatne może być naprawdę spora. Dlatego wielu rodzicom bardzo zależy na tym, aby ich dziecko zostało przyjęte do przedszkola finansowanego w znacznej części z pieniędzy samorządowych. Niestety cały czas brakuje tam miejsc.

Okazuje się jednak, że istnieje też całkiem przystępna opcja w postaci placówek niepublicznych, które mogą liczyć na dotacje na otwarcie oraz prowadzenie przedszkola. Właściwie tego typu przedszkole może otworzyć prawie każdy. Nie trzeba mieć wcale wykształcenia pedagogicznego. Natomiast konieczne jest założenie odpowiedniej działalności gospodarczej. Dokonując wpisu do ewidencji należy uwzględnić zasady funkcjonowania przedszkola niepublicznego. Są one zdecydowanie bardziej restrykcyjne niż w przypadku zakładania prywatnego przedszkola, klubiki itp. Natomiast dzięki i ich spełnieniu istnieje możliwość starania się o dofinansowanie. Jeśli chodzi o kwestie formalne, to na pewno trzeba spełnić odpowiednie wymogi lokalowe, przeciwpożarowe i sanitarne. Dowodem na to są stosowne zaświadczenia. Trzeba też zatrudnić dyrektora i nauczycieli, którzy posiadają stosowne kwalifikacje.

Bardzo ważne jest ustanowienie statutu, który jest ważny przede wszystkim z punktu widzenia organizacji pracy oraz zarządzania przedszkolem. Znajdują się w nim wszystkie podstawowe ustalenia, dzięki którym przedszkole może sprawnie funkcjonować. Natomiast niezbędne jest także oczywiście przyjęcie konkretnego programu, który może być już gotowy, ale również autorski. Jeśli zakładamy przedszkole z z oddziałem integracyjnym, trzeba to oczywiście uwzględnić ustalając plan dydaktyczno-wychowawczy.

Okazuje się, że otwarcie i założenie przedszkola wymaga sporo wysiłku. Natomiast czy jest to opłacalne? Zanim założymy przedszkole należy napisać biznesplan. Zresztą właśnie z niego będzie też wynikało ile dzieci powinniśmy przyjąć, jak duży ma być lokal, jak wysokie powinno być czesne itd. W sumie koszty prowadzenia przedszkola mogą wydawać się dość duże, ale zanim ustali się wygórowane opłaty za uczęszczanie dziecka do przedszkola, warto zorientować się na jakie dofinansowanie można liczyć. Ostatecznie założenie przedszkola może okazać się naprawie opłacalne pod względem finansowym, ale co ważne bycie jego właścicielem może dawać naprawdę dużo satysfakcji.